Recent content

Type Title Author Comments Last updated
Book page વચનવિધિ કડવું - ૨૫ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page વચનવિધિ કડવું - ૨૪ સંત સાચા તે કહિયે રે, કાઢે ખોટ્ય ખોળી ખોળી બા’ર; પદ-૬ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page વચનવિધિ કડવું - ૨૩ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page વચનવિધિ કડવું - ૨૨ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page વચનવિધિ કડવું - ૨૧ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page વચનવિધિ કડવું - ૨૦ સમજીને સમજુ રે, વા’લાં કરો હરિનાં વચન પદ-૫ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page વચનવિધિ કડવું - ૧૯ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page વચનવિધિ કડવું - ૧૮ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page વચનવિધિ કડવું - ૧૭ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page વચનવિધિ કડવું - ૧૬ સંતો વચનદ્રોહીનો ધણી નહિ, ઘણું રે ગુનેગાર રે; પદ-૪ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page વચનવિધિ કડવું - ૧૫ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page વચનવિધિ કડવું - ૧૪ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page વચનવિધિ કડવું - ૧૩ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page વચનવિધિ કડવું - ૧૨ સંતો વિમુખ થકી રહીએ વેગળા, ડરિયે દિવસ ને રાત રે; પદ-૩ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page વચનવિધિ કડવું - ૧૧ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page વચનવિધિ કડવું - ૧૦ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page વચનવિધિ કડવું - ૦૯ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page વચનવિધિ કડવું - ૦૮ વચન લોપી જાણે સુખ લેશું રે, પદ-૨ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page વચનવિધિ કડવું - ૦૭ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page વચનવિધિ કડવું - ૦૬ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page વચનવિધિ કડવું - ૦૫ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page વચનવિધિ કડવું - ૦૪ નહિ પામે પામર નર સુખ રે, પદ-૧ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page વચનવિધિ કડવું - ૦૩ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page વચનવિધિ કડવું - ૦૨ swaminarayanworld 0 5 years ago
Book page વચનવિધિ કડવું - ૦૧ swaminarayanworld 0 5 years ago