Recent content

Type Title Author Comments Last updated
Page નિર્વિકલ્પ ઊત્તમ અતિ, નિશ્ચય તવ ઘનશ્યામ - પ્રાર્થના ? swaminarayanworld 0 5 years 3 months ago
Page રામકૃષ્ણ ! ગોવિન્દ ! જય જય ગોવિન્દ ! ? swaminarayanworld 0 5 years 3 months ago
Page શ્રાવણ સુદી એકાદશી સુંદર, નાથ પવિત્રાં પહેરો રે; (૪) swaminarayanworld 0 5 years 3 months ago
Page એકાદશી થઈ એ વાત સર્વે જાણો રે, (૪)? swaminarayanworld 0 5 years 3 months ago
Page કો ડે કો ડે એકાદશી કીજીએ રે (૪)? swaminarayanworld 0 5 years 3 months ago
Page ઉત્સવની પ્‍યારી કેશવની, આજ એકાદશી ઉચ્છવની; (૪)? swaminarayanworld 0 5 years 3 months ago
Page એકાદશી આજનો દિન સારો રે, ગાઈએ નટવર નંદ દુલારો (૪)? swaminarayanworld 0 5 years 3 months ago
Page જીમત શ્યામ સુજાન મહાપ્રભુજી, જીમત શ્યામ સુજાન, (૧) swaminarayanworld 0 5 years 3 months ago
Page જમોને મારા નાથજી સારૂં સારૂં રે, (૪) swaminarayanworld 0 5 years 3 months ago
Page આરોગો મહારાજ, બદ્રિપતિ આરોગો મહારાજ, (૪) ? swaminarayanworld 0 5 years 3 months ago
Page જમો ઘનશ્યામ પ્રીત કરીને, હું તો નિરખું પ્રેમ ધરીને, (૧) ? swaminarayanworld 0 5 years 3 months ago
Page બાલભોગ અતિ હેતશે, કરૂણાનિધિ કીજે, (૪) swaminarayanworld 0 5 years 3 months ago
Page ગ્વાલ બાલ લાલ, જમે મદનગોપાલ લાલ, સોનેકા થાળ, (૧)? swaminarayanworld 0 5 years 3 months ago
Page ધન્ય ધન્ય આજ સપરમો દહાડો, મોહન મંદિર પધાર્યા (૧) swaminarayanworld 0 5 years 3 months ago
Page મારે મંદિર પધારો પ્રભુ પ્રીત કરી (૪)? swaminarayanworld 0 5 years 3 months ago
Page જીમીયે જન સુખદાઈ, ભોજન જીમીયે જન સુખદાઈ (૧) swaminarayanworld 0 5 years 3 months ago
Page જમોને ગોપીનાથજી સુંદર લાડુ રે (૪)? swaminarayanworld 0 5 years 3 months ago
Page લાલ મનોહર લીજીએ, મુખવાસ મોરારી, (૪) swaminarayanworld 0 5 years 3 months ago
Page વારી જાઉં લીજીએ બીડી પાન, મારે રહે છે જી થારો ધ્યાન (૪) swaminarayanworld 0 5 years 3 months ago
Page આવો રે વાલાજી તમને, માખણ જમાડું (૪)? swaminarayanworld 0 5 years 3 months ago
Page હાંરે આવો એક વાત કહું હેલી, કે વહાલે મારે કીધી રંગરેલી (૪) swaminarayanworld 0 5 years 3 months ago
Page જમો મારા નાથ જુગતી કરીને રે, રહે છે જોઈ જોઈ નયણાં ઠરીને (૪) swaminarayanworld 0 5 years 3 months ago
Page આજ સખી શ્યામળીયો વાલો, પરોણા ઘેર આવ્યા, (૧) swaminarayanworld 0 5 years 3 months ago
Page આરોગો અવિનાશી, ભોજન આરોગો અવિનાશી (૨) swaminarayanworld 0 5 years 3 months ago
Page જીમત પીયા પ્રાન જીમાવતી પ્યારી રે (૪) swaminarayanworld 0 5 years 3 months ago