લાલ મનોહર લીજીએ, મુખવાસ મોરારી, (૪)

Submitted by swaminarayanworld on Sun, 30/04/2017 - 5:57pm

રાગ : વેરાવલ

 

પદ-૧

લાલ મનોહર લીજીએ, મુખવાસ મોરારી,

શ્યામ સોહાગી શ્યામળા, જાયે મુખપર વારી. લાલ૦ ૧

જોઈએ તો લાવું જાયફળ, તજ સુંદર તાજી,

આરોગો મારા નાથજી, રસિયા થઈ રાજી. લાલ૦ ૨

લવિંગ સોપારી એલચી, કાથો ચુનો મેલાવું,

નાગરવેલી પાનની, કાજુ બીડી બનાવું. લાલ૦ ૩

હરિજન દર્શન કારણે, ઉભા ચહુ પાસ,

માવા મુખ તંબોળની, બ્રહ્માનંદને આશ. લાલ૦ ૪

 

પદ-૨

રતન સિંહાસન ઉપરે રસિયોજી રાજે,

અદભુત શોભા જોઈને, છબી કંદર્પ લાજે. રતન૦ ૧

જામો પહેર્યો જરકસી, સેહરો શીર સારો,

પીળી ઓઢી પામરી, બેઠા નંદદુલારો. રતન૦ ૨

કમર કટારો શોભતો, પોંચી બેઉ હાથે,

ઉપરણી ઓપી રહી, મોલીડાં માથે. રતન૦ ૩

ફુલમાળા ગળે ફુટડી, ધારી ગિરધારી,

શોભા જોઈ શણગારની, બ્રહ્માનંદ બલીહારી. રતન૦ ૪

 

પદ-૩

અખંડ પિયાજીની આરતી, અતિ હેતે ઉતારૂં,

મહા મનોહર મૂરતિ, અંતરમાં ધારૂં. અખંડ૦ ૧

અગર ધુપ અતિ શોભતા, દીપક અજવાળું,

મુખડું મોહનલાલનું નિરખું રૂપાળું. અખંડ૦ ૨

ભેરી શંખ મૃદંગ ધુની, વાજાં અતિ વાજે,

બ્રહ્મા ભવ સુર આવિયા, સૌ દર્શન કાજે. અખંડ૦ ૩

જય જય વાણી ઉચ્ચરે, ઘેરે સ્વર ગાવે,

બ્રહ્માનંદના નાથની, છબી જોઈ સુખ પાવે. અખંડ૦ ૪

 

પદ-૪

પ્રાણજીવન પધરાવિયા, મંદિરીયાં માંહી,

પોઢ્યા સારૂં પ્રેમશું, સુખ સેજ બીછાહી. પ્રાણજીવન૦ ૧

પ્રીતમ બેઠા પલંગ પર, આવી અલબેલો,

રૂડો લાગે રાજવી, છોગાળો છેલો. પ્રાણજીવન૦ ૨

મોહન દીધી મુજને, ફુલડાંની માળા,

પગ ચાંપું હું પ્રેમથી, થયા શ્યામ સુખાળા. પ્રાણજીવન૦ ૩

શીખ કરી સર્વે સાથને, પોઢ્યા કુંજવિલાસી,

બ્રહ્માનંદ હજુરમાં, એકાંતિક દાસી. પ્રાણજીવન૦ ૪

Facebook Comments