દેવ સિધ્ધેશ્વરકી બલિહારી

Submitted by swaminarayanworld on Thu, 09/02/2012 - 7:21pm

 

પદ ૮૨૫ મું રાગ – સોરઠ

 

દેવ સિધ્ધેશ્વરકી બલિહારી,  દે.

ગૌર અંગ નવરંગ મનોહર, ગિરિજા સંગ સદા અતિ પ્યારી; દે. ૧

નીલકંઠ નરરુપ નિરંજન, જન રંજન શંકર સુખકારી ; દે. ૨

લોચન લાલ ભાલ શશિ સુંદર , લાગી રહત નિત્ય ધ્યાન ખુમારી; દે. ૩

બ્રહ્માનંદ સિધ્ધેશ્વરકી છબી , નિરખત મગન રહત નર નારી; દે. ૪

 

 

પદ ૮૨૬ મું

 

ચાલ સિધ્ધેશ્વરકી મસ્તાની. ચા.

ચાલ મસ્ત શશિ ભાલ મનોહર, શિશ જટા નહિ જાત બખાની; ચા. ૧

સદા ઉમંગ ભરે શિવશંકર , વામ અંગ નવરંગ ભવાની; ચા. ૨

વૃષભારૂઢ ગુઢ અતિ પરાક્રમ, નહીં જાનત નર મૂઢ અજ્ઞાની; ચા. ૩

આનંદ કંદ મનોહર મૂર્તિ , બ્રહ્માનંદ સદા સુખદાની; ચા. ૪

 

Facebook Comments