આરતી કીજે હનુમાન લલા કી ?

Submitted by swaminarayanworld on Fri, 01/04/2016 - 1:34pm

આરતી કીજે હનુમાન લલા કી , દુષ્ટ દલન રઘુનાથ કલા કી ;
જાકે બલ સે ગિરિવર કાંપે ; રોગ દોષ જાકે નિકટ ન ઝાંપે ;
અનજની પુત્ર મહા બલદાઈ ; સંતન કે પ્રભુ સદા સહી ;
દે બીરા રઘુનાથ પઠાએ ; લંકા જારિ , સિયા સુધિ લાયે ;
લંકા સો કોટિ સમુદ્ર સી ખાયી ; જાત પવન સુત બાર ના લાઈ ;
લંકા જારી , અસુર સંહારે , સિયા રામ જી કે કાજ સવારે ;
લક્ષ્મણ મૂર્છિત પડે સકારે ; લાયે સજીવન પ્રાણ ઉબારે ;
પૈઠી પાતળ તોરી જમકારે ; અહિરાવન કી ભુજા ઉખારે ;
બાએં ભુજા અસુર દલ મારે ; દાહિને ભુજા , સંત જન તારે ;
સુર નર મુનિ જન આરતી ઉતારે ; જય જય જય હનુમાન ઉચારે ;
કંચન થાર કપૂર લૌ છાઈ ; આરતી કરત અંજના માઁઇ ;
જો હનુમાન જી કી આરતી ગાવે ; બસી બૈકુંઠ પરમપદ પાવે ;
લંકા વિધ્વંસ કરાઇ રઘુરાઈ , તુલસીદાસ સ્વામી કીર્તિ ગાઈ

 

आरती कीजै हनुमान लला की। दुष्टदलन रघुनाथ कला की॥१
जाके बल से गिरिवर काँपै। रोग-दोष जाके निकट न झाँपै॥२
अंजनि पुत्र महा बलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाई॥३
दे बीरा रघुनाथ पठाये। लंका जारि सीय सुधि लाये॥४
लंका सो कोट समुद्र सी खाई। जात पवनसुत बार न लाई॥५
लंका जारि असुर सँहारे। सियारामजी के काज सँवारे॥६
लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आनि सजीवन प्रान उबारे॥७
पैठि पताल तोरि जम-कारे। अहिरावन की भुजा उखारे॥८
बायें भुजा असुर दल मारे। दहिने भुजा संतजन तारे॥९
सुर नर मुनि आरती उतारे। जै जै जै हनुमान उचारे॥१०
कंचन थार कपूर लौ छाई। आरति करत अंजना माई॥११
जो हनुमान जी की आरती गावै। बसि बैकुण्ठ परमपद पावै॥१२
लंक विध्वंस किए रघुराई। तुलसिदास प्रभु कीरति गाई॥१३

Facebook Comments