તા. 8-5-2011 રવિવાર. વૈશાખસુદ-5. ભુજ મંદિરમાં શ્રી નરનારાયણદેવનો પાટોત્સવ. આદિ શંકરાચાર્ય જયંતી