કા.સુ.-15 મુકુટોત્સવ પૂનમ. દેવદીવાળી.

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 08/09/2010 - 11:40am