જીવન ઘડતર - પ્રવચન પુ. શ્રી હરિસ્વરુપદાસજી સ્વામી

Submitted by Parth Patel on Wed, 16/06/2010 - 8:27am

જીવન ઘડતર  - પ્રવચન પુ. શ્રી હરિસ્વરુપદાસજી સ્વામી

૧. જીવન એક સંગીત
૨. દુ:ખ ટાળવાના ઉપાય
૩. સોળ આની સત્સંગ
૪. સત્સંગની ખુમારી
૫. જીવનમાં  ઊત્તરાયણ
૬. નટખટ શ્રી ક્રુષ્ણ
૭. તો હૃદયામાં પ્રભુ વસે
૮. સુગમ કલ્યાણ

 

01_JIVAN_EK_SANGIT.mp3 56.5 MB
02_DUKH_TALVANA_UPAY.mp3 38.0 MB
03_SOL_AANI_SATSANG.MP3 38.8 MB
04_SATSANG_NI_KHUMARI.mp3 21.4 MB
05_JIVAN_MA_UTTRAYAN.mp3 31.7 MB
06_NATKHAT_SHREE_KRISHNA.mp3 13.7 MB
07_TO_RADAYMA_PRABHU_VASE.mp3 40.0 MB
08_SUGAM_KALYAN.mp3 14.7 MB

 

 જીવન એક સંગીત - JIVAN_EK_SANGIT

દુ:ખ ટાળવાના ઉપાય - DUKH_TALVANA_UPAY

 

સોળ આની સત્સંગ - SOL_AANI_SATSANG ( Oct 2006 )

 

Facebook Comments