આજ છપૈયા ગામમાં સજની, ઘેર ઘેર મંગળાચાર (૧)

Submitted by swaminarayanworld on Tue, 12/04/2016 - 9:27pm

રાગ : આજ રાધિકા બાગમાં નિર્ખ્યા ગુણવંત ગીરધારી

પદ - ૧

આજ છપૈયા ગામમાં સજની, ઘેર ઘેર મંગળાચાર. ટેક

ભક્તિનું ભાગ્ય અતિભારી, પ્રગટ્યા પ્રભુ ગુણવંત ગિરધારી,

ધરમદેવ ઘેર ધર્યો અવતાર. આજ છપઈયા. ૧

માનની મળી મળી મંગળ ગાય, વાલાને વળી વળી જોવા જાય.

મૂકે નહિ છેટે એક લગાર. આજ છપૈયા. ૨

સોનાનો થાળ ભરી લાવે, વાલાને મોતિડે વધાવે,

વાજાં વાગે ધરમદેવને દરબાર. આજ છપૈયા. ૩

હરિ મુખ જોઈ આનંદ પામે, બોલાવે કહી કહી ઘનશ્યામ,

શોભે શિર ટોપી તેજ અંબાર. આજ છપૈયા. ૪

કંદોરો કટિપર અતિ શોભે, ઝાંઝરને ઝુલડીમાં મન લોભે,

નારણદાસ વારી જાય વાર હજાર. આજ છપૈયા. ૫

Facebook Comments