જય દેવ જય દેવ, જય જનસુખકારી (૪)

Submitted by swaminarayanworld on Thu, 20/04/2017 - 6:14pm

રાગ : સંધ્યા આરતી

 

પદ – ૧

જય દેવ જય દેવ, જય જનસુખકારી,(૨)

કમળનયન કમળાવર (૨) ભક્ત ભયહારી. જય૦ ટેક.

લક્ષ્મીનાથ નારાયણ, ત્રિભુવન જનસ્વામી, (૨)

મેઘશ્યામ મનોહર (૨) હરિ ગરૂડગામી. જય૦ ૧

કિરીટ મુગટ મકરાકૃતિ, પીતાંબર ધારી (૨)

શ્રીવત્સ ભ્રગુપદ કૌસ્તુભ (૨) વનમાળી પ્યારી. જય૦ ૨

દિવ્યસ્વરૂપ દયાનિધિ, સુર નર મુનિ ત્રાતા, (૨)

ભક્ત મનોરથ પૂરક (૨) વાંછિત વરદાતા. જય૦ ૩

નાના રત્ન વિભૂષણ, ભૂષિત મુરારી (૨)

સુંદર હસત વદનપર (૨) પ્રેમાનંદ વારી. જય૦ ૪

 

પદ - ૨

જયદેવ જયદેવ, જય હરિવર સ્વામી, જય હરિવર સ્વામી;

સુંદર મુખ નિરખીને (૨) અવિચલ સુખ પામી;         જય. ટેક.

સહજાનંદ સુખકારી, કરુણા બહુ કીધી (૨);

ભવસાગરમાં બુડતા (૨) બાંહ્ય ગ્રહી લીધી .       જય. ૧

શ્રીઘનશ્યામ મનોહર મૂરતિ મરમાળી (૨) ;

કૃપા કરી નિજજનનાં (૨) દુઃખ નાંખ્યા ટાળી.      જય. ૨

નીલકંઠ નારાયણ, હરિ કૃષ્ણ સ્વામી (૨) ;

નામ રટી રટી બહુ જન (૨), થઇ ગયા નિષ્કામી. જય. ૩

ધર્મકુંવર કરુણાનિધિ, કરુના ઉર લાવી (૨) ;

પ્રેમાનંદના ઉરમાં (૨) અખંડ રહો આવી. જય. ૪

 

પદ – ૩

જય સ્વામી વહાલા, જય સ્વામી વહાલા;

આરતિ ઉતારું (૨), ધર્મતણાં લાલા; જય. ટેક

મહા મનોહર મૂર્તિ, નિરખી દુઃખ જાય (૨) ;

ચરન કમલ ઉર ધરતાં (૨), મન શીતલ થાયે.    જય. ૧

કૃષ્ણ કમલદલલોચન, મોચન ભવ પીડા (૨);

દીનાનાથ તમારી (૨), નીત નૌતમ ક્રીડા.         જય. ૨

કરુણામય તનુ ધારી, કરુણા બહુ કીધી (૨) ;

મુક્તતણી જે પદવી (૨), અનાથને દીધી.         જય. ૩

આ અવતાર ધર્યો સ્વામી, ગરીબોને સારું (૨);

પ્રેમાનંદકે' તન મન(૨), લઇ તમ પર વારું.       જય. ૪

 

પદ – ૪

જયદેવ જયદેવ જય સ્વામી મહારજ (૨) ;

સહજાનંદ દયાલુ (૨), જય જય ગરીબ નિવાજ;      જય. ટેક

પતિત પાવન અધમ ઓધારણ, મુક્તિના દાતા (૨);

દીનતણા દુઃખભંજન (૨) શરણાંગત ત્રાતા.        જય. ૧

કરુણા રસમય મૂર્તિ, કરુણામય વાણી (૨);

કરુણામય કર લટકે (૨), લીધાં મન તાણી.        જય. ૨

બહુ સુખ દીધા જનને, કરુણા ઉર આણી (૨);

માયા મદ અભિમાની (૨), તે ન શક્યા જાણી.     જય. ૩

ભક્તતણા ઉર ભૂષણ મુનિને મન વસીયા (૨) ;

પ્રેમાનંદના જીવન (૨), સહજાનંદ રસિયા.         જય. ૪

Facebook Comments