પંચ વર્તમાન ‍ - પ્રવચન પુ. શ્રી હરિસ્વરુપદાસજી સ્વામી

Submitted by Parth Patel on Wed, 16/06/2010 - 9:20am

પંચ વર્તમાન ‍ - પ્રવચન પુ. શ્રી હરિસ્વરુપદાસજી સ્વામી

 

૧. દારૂ ન પીવો
૨. માંસ ન ખાવું
૩. ચોરી ન કરવી
૪. વ્યભિચાર ન કરવો
૫. આહાર શુદ્ધિ-લગ્ન વ્યવસ્થા

Panchvartman

01_DARU.mp3 39.6 MB
02_MANS.mp3 40.4 MB
03_CHORI.mp3 41.3 MB
04_AVERI.mp3 39.4 MB
05_AAHAR_SHUDDHI.mp3 38.3 MB

 

Facebook Comments