પ્યારા ઘનશ્યામ, પૂરણકામ, રે આવો ઓરા, ખોસું માથે તોરા (૫)

Submitted by swaminarayanworld on Fri, 12/02/2016 - 11:01pm

રાગ - સોલા

પદ - ૧

પ્યારા ઘનશ્યામ, પૂરણકામ,

રે આવો ઓરા, ખોસું માથે  તોરા- મારારાજ. ૧

ધર્મકુમાર, જાઉં બલિહાર, રે લાગે પ્યારી, મૂરતિ  તમારી. મા૦ ૨

નખશિખ જોવું, ચિત્તડું પરોવું, રે ચરણોમેં, કરું પરણામ. મા૦ ૩

ઊર્ધ્વરેખા રૂડી, અંત સમે મૂડી, રે નખમાંહી, ચિહ્ન સુખદાઈ. મા૦ ૪

જોઈ પ્રેમાનંદ, આનંદ કંદ, રે નખમણિ, શોભા જગ  તણી. મા૦ ૫

 

પદ - ૨

કૃષ્ણ શ્રીહરિ, ઊભા રહોને જરી, રે નેણાં આગે, મન મારું લાગે. મા૦ ૧

જોઉં ફણા ઘુંટી, પીંડી સાથળ ડુંટી, રે શ્યામ કટિ, જાય દુઃખ મટી. મા૦૨

ઊદર નીરખી, કરું માંહી બકી, રે વળી વળી, નીરખું ત્રિવળી. મા૦ ૩

હૃદય વિશાળ, માંહીમોતી માળ, રે અતિ શોભે, જોઈ મન લોભે. મા૦૪

જોવા છાપ ચિહ્ન, પ્રેમાનંદ દીન, રે સ્તન શ્યામ, અતિ સુખધામ. મા૦૫

 

પદ - ૩

નારાયણ નામ, રટું આઠો જામ, રે મારા સ્વામી, અંતરજામી. મા૦ ૧

શોભાના ભંડાર, જાઉં બલિહાર, રે ભુજા જોઈ, મન રહ્યું મોહી. મા૦ ૨

અભય ઊદાર, ચિહ્ન  તે અપાર, રે જોઈ બળ, જન્મ સુફળ. મા૦ ૩

કરી કર સમ, ઓધાર્યા અધમ, રે માથે મેલી, ચાંપ્યા મેં સાહેલી. મા૦૪

રાતી હથેળીમાં, રેખા સુખસીમા, રે નખચંદ,નીરખે પ્રેમાનંદ. મા૦ ૫

 

પદ - ૪

નમું કરજોડી, બુદ્ધિ છે થોડી, રે શું ગાઉં, પાર ન પાઉં. મા૦ ૧

જોઈ કંબુકંઠ, મદન અટંટ, રે થયો દીન, પરમ પ્રવીણ. મા૦ ૨

વદન વિલોકી, ભક્તજન કોકી, રે જોઈ ફુલ્યા,  તન શુદ્ધ ભૂલ્યા. મા૦૩

ચંદ્રનો પ્રકાશ, શશી મુખ હાસ, રે કુંદકળી, દંત આવળી. મા૦ ૪

અધર પ્રવાળ, રૂપની જાળ, રે નાની રેખે, પ્રેમાનંદ દેખે. મા૦ ૫

 

પદ - ૫

મળ્યા ભક્ત ટોળે, જમણે કપોળે, રે તિલજોવા, ચિત્તમાં પરોવા. મા૦૧

નાસિકા નમણી, સીમા શોભાતણી, રે અણિયાળાં, નેણાં મરમાળા૦૨

નેણુંને ચાળે, ભ્રકુટિ ઊલાડે, રે ઘેલાં કીધાં, ચિત્ત ચોરી લીધાં. મા૦ ૩

ભાલ વિશાળ, તિલક રસાળ, રે કેસરનું, શોભે હરિવરનું. મા૦ ૪

શિખા છબીદાર, નીરખે વારંવાર, રે એક મન, પ્રેમાનંદ ધન્ય. મા૦ ૫

Facebook Comments