જીવંત પ્રસારણ ‍ શ્રી ગોપીનાથજી દેવ - શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર ગઢડા

Submitted by swaminarayanworld on Fri, 29/05/2009 - 10:38pm
Facebook Comments