જય ગણપતિ પ્યારા, જય ગણપતિ પ્યારા (૧)

Submitted by swaminarayanworld on Thu, 20/04/2017 - 9:45pm

 

ગણપતિજીની આરતી

 

જય ગણપતિ પ્યારા, જય ગણપતિ પ્યારા;

વિઘ્ન વિનાયક મૂર્તિ, સુખદાયક સારા...જય૦ ૧

જય જય શંભુકુમાર, શોક સદા હરતા;

દેવ વિશેષ વિચક્ષણ, રક્ષણના કર્તા...જય૦ ૨

ગૌરી પુત્ર ગણેશ, વંદુ કર જોડી;

સ્મરણ કરે છે તેનાં, દુઃખ નાખો તોડી...જય૦ ૩

લચપચતા લાડુનું, ભોજન બહુ ભાવે;

આપ બિરાજો છો ત્યાં, સંકટ નવ આવે...જય૦ ૪

સિદ્ધિ બુદ્ધિ બેઉ, શુભ પત્ની સંગે;

શુભ કામે વિચરો છો, અતિશય ઉછરંગે...જય૦ ૫

સુરનર મુનિવર સર્વ, સેવે છે તમને;

મંગલકારી મૂર્તિ, આપો સુખ અમને...જય૦ ૬

જય સંકટ હર સુખકર, અરજી ઉર ધરજો;

શરણાગત સેવકનો, અભ્યુદય કરજો...જય૦ ૭

Facebook Comments