Recent content

Type Title Author Comments Last updated
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૪૮ ભાગ્ય જાગ્યાં આજ જાણવાં, કોટિ થયાં કલ્યાણ; । પદ - ૧૨ swaminarayanworld 0 36 minutes 59 seconds ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૪૭ swaminarayanworld 0 42 minutes 3 seconds ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૪૬ swaminarayanworld 0 43 minutes 16 seconds ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૪૫ swaminarayanworld 0 45 minutes 19 seconds ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૪૪ સુખી કર્યા રે જન જગતમાં, પ્રભુ પ્રગટી આ વાર; । પદ - ૧૧ swaminarayanworld 0 49 minutes 26 seconds ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૪૩ swaminarayanworld 0 52 minutes 49 seconds ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૪૨ swaminarayanworld 0 54 minutes 23 seconds ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૪૧ swaminarayanworld 0 57 minutes 18 seconds ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૪૦ અનુપ સંતને આપું ઉપમા, એવું નથી જો એક; । પદ - ૧૦ swaminarayanworld 0 3 hours 48 minutes ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૩૯ swaminarayanworld 0 3 hours 50 minutes ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૩૮ swaminarayanworld 0 3 hours 51 minutes ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૩૭ swaminarayanworld 0 3 hours 52 minutes ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૩૬ દયા રહી છે જેના દલમાં, નથી ઘટમાં ઘાત. । પદ - ૯ swaminarayanworld 0 3 hours 53 minutes ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૩૫ swaminarayanworld 0 3 hours 57 minutes ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૩૪ swaminarayanworld 0 4 hours 1 minute ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૩૩ swaminarayanworld 0 4 hours 2 minutes ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૩૨ સુખ અંતરે રે સંત સાચા ભોગવે રે, કાચાને નાવે કેદિયે કામ રે; । પદ - ૮ swaminarayanworld 0 4 hours 3 minutes ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૩૧ swaminarayanworld 0 4 hours 5 minutes ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૩૦ swaminarayanworld 0 4 hours 6 minutes ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૨૯ swaminarayanworld 0 4 hours 8 minutes ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૨૮ ધર્મ છે ધામરે સર્વે સુખનુંરે, । પદ - ૭ swaminarayanworld 0 4 hours 13 minutes ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૨૭ swaminarayanworld 0 4 hours 17 minutes ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૨૬ swaminarayanworld 0 4 hours 19 minutes ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૨૫ swaminarayanworld 0 4 hours 21 minutes ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૨૪ પરોક્ષ ભક્તરે પામે નહિ પ્રાપતિરે, । પદ - ૬ swaminarayanworld 0 4 hours 23 minutes ago