શ્રી પુરુષોત્તમલીલામૃતસુખસાગર (કચ્છલીલા)

Submitted by swaminarayanworld on Tue, 03/05/2016 - 2:16pm

ભુજ શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિરનાં મહંત સદગુરૂ શ્રીઅચ્યુતદાસજી સ્વામી વિરચિત

શ્રી પુરુષોત્તમલીલામૃતસુખસાગર (કચ્છલીલા)

પ્રકાશક -

શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, ભુજ -કચ્છ.